Dowiedz się więcej wielu nam już zaufało 6/6

Usługi

  • wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego System Zarządzania Jakością oraz wdrożenia "Work & Document Flow"
  • usługi z zakresu Ochrony Danych Osobowych, zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji, prowadzenia audytów
  • wdrożenia Systemów Zarządzania (ISO, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, HACCP) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
  • doskonalenie funkcjonującego Systemu Zarządzania
  • audyty w ramach wdrażanych i doskonalonych systemów zarządzania (ISO, PBI, HACCP)
  • usługi dedykowane dla określonych branż (m.in. Plany Ciągłości Działania, audyty na zgodność z wydaną przez UKNF Rekomendacją H, Rekomendacją D)

 

eqsm.pl
eqsm5
dfc5 editor
login