Podpis automatyczny - Przykład

2013-11-14

Ten formularz do przykład oraz szablon tworzenia podpisu na podstawie loginu użytkownika

DFC Download

Przykład - automatyczna data

2013-11-14

Ten formularz do przykład oraz szablon automatycznego wprowadzania daty wypełnienia formularza

DFC Download

Rejestr zbiorów DO

2013-11-18

Przykład rejestru wewnętrznego zbiorów danych - powiązany z formularzem Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

DFC Download

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DO

2019-12-23

Przykład wniosku o nadanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych we wskazanym zbiorze.

DFC Download

Wniosek o urlop

2013-11-21

Przykład jednego z najczęściej używanych formularzy - wniosek o urlop - oczywiście w formacie jednym z wielu możliwych

DFC Download

Wniosek o nadanie uprawnień do aplikacji

2013-11-18

Jeden z wielu przykładów zbudowania bardziej złożonych obiegów.

DFC Download

Pełnomocnictwo

2013-11-18

Kolejny przykład prezentujący możliwość budowy dowolnych form i układów formularzy DFC

DFC Download

Upoważnienie do przetwarzania IK

2013-11-20

Formularz upoważnienia do dostępu do informacji chronionej w oparciu o formularz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

DFC Download

Kontrola dzienników

2013-11-20

DFC Download

Oświadczenie stron trzecich

2013-11-22

Przykład oświadczenia strony trzeciej, wymaganego przed dopuszczeniem danej osoby do pracy.

DFC Download

Zapytanie ofertowe

2013-11-26

Kolejny z przykładów e-formularzy - w działaniu można obejrzeć ten formularza na http://demo.eqsm.com.pl

DFC Download

Zgłoszenie problemu - przykład

2013-11-26

Kolejny z przykładów e-formularzy - w działaniu można obejrzeć ten formularza na http://demo.eqsm.com.pl

DFC Download

REJESTR URZĄDZEŃ KRYTYCZNYCH

2013-12-10

DFC Download

Kontrola dzienników - Przykład 2

2014-01-15

Kolejny przykład wykorzystania funkcji - tym razem prezentowane są zmienne globalne dla grida (wewn. tabelki) - definiowanie zakresu danych.

DFC Download

Wniosek o wydanie sprzętu

2014-01-20

DFC Download

REJESTR UŻYTKOWNIKÓW

2014-04-02

DFC Download

REJESTR BEZPIECZNYCH KOPERT

2014-04-11

Przykład procesu nadzorowania bezpiecznych kopert

DFC Download

PROTOKÓŁ WYDANIA SPRZĘTU

2014-04-28

DFC Download

HELPDESK AD

2014-05-07

Przykład multiobiegu z blokadą działania na drugim etapie

DFC Download

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI - OPINIA

2014-05-07

Przykład obiegu z procesu złożonego - obieg kontynuujący to NOWA KARTA REKLAMACJI

DFC Download

NOWA KARTA REKLAMACJI

2014-05-07

Obieg powiązany z formularzem - ZGŁOSZENIE REKLAMACJI OPINIA - przykład obiegu złożonego

DFC Download

Plan zadań

2014-06-10

DFC Download

PROJEKTOWANIE

2014-10-30

DFC Download

REJESTR WYJĄTKÓW

2015-11-02

Uproszczony przykład rejestru wyjątków

DFC Download

FORMULARZ REALIZACJI ZMIANY

2015-02-18

DFC Download

REJESTR UMÓW z DOSTAWCAMI

2015-02-18

DFC Download

RAPORT Z DZIAŁAŃ PBI

2015-09-16

Raport ogólny, uzupełniający do modułu Planner

DFC Download

Zgłaszanie Incydentu Ryzyka Operacyjnego

2016-02-17

DFC Download

REJESTR DOKUMENTÓW DUS

2016-03-24

DFC Download

WNIOSEK o UPOWAŻNIENIE

2022-07-13

DFC Download
eqsm.pl
eqsm5
dfc5 editor
login